Om fotballgruppa

Vanvik IL Fotballavdelingen har aktive lag i de fleste aldersklasser fra knøtt til senior. Vi samarbeider tett med Stadsbygd IL, hvor Stadsbygd har ansvar for aktiviteten på jentesiden fra 14 år og oppover, mens Vanvik har ansvar for aktiviteten på guttesiden fra 14 år og oppover.

Fotballavdelingen arrangerer hvert år Vanvikan Indoor, en innendørs turnering for ulike aldersgrupper på kunstgressdekke i Vanvikanhallen. I tillegg arrangeres grendacupen Skavelmyra Cup i august, samt at seniorlaget arrangerer egne venneturneringer i Vanvikanhallen i forbindelse med jul og påske.

 

Fotballstyret

FUNKSJON NAVN E-POST TELEFON
Leder Rainer Storheil rainer21@rocketmail.com 404 03 347
Sportslig Leder Jørn Ove Rønning jornover@gmail.com 980 03 966
Kasserer Rune Kasseth rune.kasseth@gmail.com 920 55 847
Arrangementsansvarlig Elisabeth Balstad elisabethkbalstad@gmail.com 477 11 646
Arrangementsansvarlig Elin Saurstrø elin.saurstro@live.no 454 29 011

 

Trenere & lagledere

FUNKSJON NAVN E-POST TELEFON
G08 – Trener Kristian Ness kristian_ness@hotmail.com 467 91 923
G08 – Trener Einar Buaune einar.buaune@smn.no 958 52 946
G08 – Trener Brynjar Balstad brynjar.balstad@biotraal.com 400 06 040
J08 – Trener Torunn Fenstad torunn.fenstad@gmail.com 994 66 563
G10 – Trener Jon Fjellvikås jif@powel.no 481 64 529
J10 – Trener Rainer Storheil rainer21@rocketmail.com 404 03 347
J10 – Trener Kristian Lyng-Jørgensen midtbyen@3t.no 951 64 468
G12 – Trener Ørjan Dahl orjandahl@gmail.com  414 78 709
G12 – Trener Lars Erling Neergård larsen@rissaskole.no 979 68 697
G12 – Lagleder Bjørn Terje Sunde virre_virre2000@yahoo.no 986 53 771
G14 – Trener Stig Bjørnar Mandal sbmandal5@hotmail.com 951 51 687
G14 – Trener Pål Vidar Hagen pl.hagen@yahoo.no 415 35 777
G16 – Trener Sander Flytør aleksander10@hotmail.com 932 52 678
G16 – Lagleder Stig Bjørnsvik stig@jaxal.se 922 16 886
SENIOR – Trener Hallvard Solem hallvard@interiorfoto.no 976 63 687
SENIOR – Keepertrener Egil Mærk eg-mae@outlook.com 922 67 219
SENIOR – Lagleder Halvar Sæther 901 45 572