Jentefotball

Vanvik har et tett samarbeid med naboklubben Stadsbygd. Stadsbygd har stolte tradisjoner innen damefotball, og hadde i sin tid et senior damelag på nivå 2 i Norge. Klubbene har i en årrekke hatt felles lag i ungdomsfotballen, og har valgt å dele ansvaret slik at Vanvik har ansvar for gutte/herrefotballen og Stadsbygd jente/damefotballen.

Stadsbygd stiller jentelag i en rekke årsklasser. For mer informasjon om aktiviteten se stadsbygd.no