Vanvikan Indoor – Jenter & gutter 12

Vanvikan Indoor for klassene jenter & gutter 12 arrangeres i oktober. Mer informasjon om årets arrangement kommer senere.

Kort om Vanvikan Indoor

  • Five-a-side på 25 x 40 meter spilleflater med kunstgressdekke.
  • Det benyttes 7’er mål i størrelsen 5 x 2 meter.
  • Spilletid: 1 x 17 minutter per. kamp.
  • Kompakt arrangement der alle kamper spilles på samme dag.
  • 16 lag per klasse og 3 kamper for alle lag.
  • Medaljer til alle deltagere
  • Kiosksalg i hallen
  • Vanvikanhallen ligger ved Vanvikan skole, ca 1 times reise fra Trondheim inkludert 25 min. ferge. Hallen vil være godt merket fra hovedveien i turneringshelgen.

Påmelding

Reglement

Vanvikan Indoor spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler med unntak av de endringer som fremgår av dette turneringsreglementet. Lagledere og trenere plikter å sette seg inn i turneringsreglementet. Spørsmål om turneringsreglementet sendes til vanvikanindoor@vanvikil.no.

1. Spilletid – kampstart – spillere

1.1. Alle kamper er på 1 x 17 min.

1.2 Lagene skal møte i hallen senest 30 min. før kampstart. Lagleder skal informere sekretariatet at de er kommet og levere inn lagliste før første kamp! Spillere kan ikke påføres listen etter at lagets første kamp er påbegynt!

1.3 Det kan være maksimum 5 spillere fra hvert lag medregnet målvakten på banen samtidig. Alle spillere som benyttes i Vanvikan Indoor, må være spilleberettiget i henhold til NFF’s reglement.

1.4 Det er ingen begrensninger i antall bytter og spillere kan byttes ut og inn hele kampen. Innbytte kan skje når som helst under spillets gang. Unntak for målvakter, som kun kan skiftes ved stopp i spillet. Innbytte må foregå fra innbyttersonen. Ny spiller kan ikke komme inn før den skal skal erstattes har passert sidelinjen i innbyttersonen. Innbyttersonen er markert og strekker seg 3 m på hver side av midtlinjen.

1.5 Ved draktlikhet, skal bortelaget (laget som står oppført sist i kampoppsettet) benytte markeringsvester. Arrangøren stiller med vester

1.6 Kampen settes i gang i henhold til programmet. Laget som står først i kampoppsettet tar avspark. Lag som ikke stiller til avtalt tidspunkt taper kampen. Resultatet blir satt til 3 – 0. Etter kampslutt skal spillere og ledere forlate banen og benken umiddelbart.

1.7 Det skal benyttes rene fotballsko tilpasset kunstgress. Det er ikke tillatt med skruknott.

2. Protester

Eventuelle protester skal meldes muntlig umiddelbart etter kampslutt til sekretariatet og skriftlig protest må leveres til sekretariatet innen 30 minutter etter kampslutt! Eget skjema fås ved henvendelse til sekretariatet. Protestgebyr på kr 500,- betales når skriftlig protest leveres. Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge. Protesten vil bli avgjort av en jury som oppnevnes av turneringsledelsen. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.

3. Spillebaner, mål og ball

3.1. Turneringen arrangeres i Vanvikanhallen som har innendørs kunstgressdekke. Spilleflatene er 40×25 meter. Straffesparkfeltet er 6 meter ut fra mållinjen.

3.2. Det benyttes mål i størrelsen 5 x 2 meter.

3.3. Det benyttes 4’er ball.

4. Øvrige særbestemmelser

4.1. Innkast erstattes med innspark. Det kan ikke gjøres mål direkte fra innspark.
a. Spillerne som skal ta innsparket må ha standbenet på eller utenfor sidelinja.
b. Ballen skal ligge i ro på linjen
c. Motspillerne må være minst 5 meter fra ballen
d. Er ikke innsparket tatt etter 4 sekunder, overtar motstanderen ballen.
e. Berører den som tok innsparket ballen igjen før den er blitt berørt av en annen spiller, skal
det dømmes indirekte frispark. Skjer forseelsen innenfor straffesparkfeltet, skal det
indirekte frisparket tas fra nærmeste punkt på 6 meterslinjen.

4.2. Målspark erstattes av målkast.
a. Målvakten må stå innenfor eget straffesparkfelt.
b. Må sette ballen i spill innen 4 sekunder. Ballen er i spill når den har passert 6 meterslinjen.
c. Det er ikke tillat å kaste ballen over midten ved målkast eller når keeper skal frigjøre ballen
etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der
ballen passerer midtstreken. Hvis keeper etter redning tar med seg ballen utenfor
målfeltet, kan han spille så langt han vil.

4.3. Gule og røde kort. Gule kort gjelder i henhold til NFF’s lovverk, etter tre gule kort, sones en kamps karantene.

Ved utvisning må spillerens lag spille med en spiller mindre i 3 minutter før en annen spiller kan komme inn. Den utviste spilleren kan ikke komme inn i samme kamp og må automatisk stå over neste kamp. Ved svært grove forseelser kan juryen ilegge spilleren flere kampers karantene. Fotballkretsen blir varslet om utvisninger.

5.Fair Play

Vi ønsker å ha et stort fokus på Fair Play gjennom hele turneringen og oppfordrer alle til å bidra til en positiv fotballturnering og god stemning under hele arrangementet!