Om fotballgruppa

Vanvik IL Fotballavdelingen har aktive lag i de fleste aldersklasser fra knøtt til senior. Vi samarbeider tett med Stadsbygd IL, hvor Stadsbygd har ansvar for aktiviteten på jentesiden fra 14 år og oppover, mens Vanvik har ansvar for aktiviteten på guttesiden fra 14 år og oppover.

Fotballavdelingen arrangerer hvert år Vanvikan Indoor, en innendørs turnering for ulike aldersgrupper på kunstgressdekke i Vanvikanhallen. I tillegg arrangeres grendacupen Skavelmyra Cup i august, samt at seniorlaget arrangerer egne venneturneringer i Vanvikanhallen i forbindelse med jul og påske.

Fotballstyret

FUNKSJON NAVN E-POST TELEFON
Leder Rainer Storheil rainer21@rocketmail.com 404 03 347
Sportslig Leder Jørn Ove Rønning jornover@gmail.com 980 03 966
Kasserer Rune Kasseth rune.kasseth@gmail.com 920 55 847
Arrangementsansvarlig Elisabeth Balstad elisabethkbalstad@gmail.com 477 11 646
Arrangementsansvarlig Elin Saurstrø elin.saurstro@live.no 454 29 011
Ansvarlig barnefotball Nils Arild Harøy nils.arild.haroy@gmail.com 452 04 337

 

Trenere & lagledere

FUNKSJON NAVN E-POST TELEFON
G08 – Trener Torgeir Sæther torgeir.saether@gmail.com 908 73 970
J08 – Trener Torunn Fenstad torunn.fenstad@gmail.com 994 66 563
G10 – Trener Einar Buaune einar.buaune@smn.no 958 52 946
G10 – Trener Kristian Ness kristian_ness@hotmail.com 994 66 563
G10 – Trener John Inge Fjellvikås jif@powel.no 481 64 529
J10 – Trener Rainer Storheil rainer21@rocketmail.com 404 03 347
J10 – Trener Kristian Lyng-Jørgensen midtbyen@3t.no 951 64 468
G12 – Trener Ørjan Dahl orjandahl@gmail.com  414 78 709
G12 – Lagleder Tore Roten tore.roten@gmail.com 400 06 034
Stadsbygd J12 Lars Erling Neergård lars.erling.neergaard@fosenskole.no 979 68 697
Stadsbygd/Vanvik G14 – Trener Stig Bjørnar Mandal sbmandal5@hotmail.com 951 51 687
Stadsbygd/Vanvik G14 – Trener Ronny Hammernes ronnyhammernes@gmail.com 400 06 091
Stadsbygd/Vanvik G14 – Trener Pål Vidar Hagen pl.hagen@yahoo.no 415 35 777
G16 – Trener Jørn Ove Rønning jornover@gmail.com 980 03 966
G16 – Lagleder Asle Hagen aslehagen@yahoo.no 911 48 868
SENIOR – Hovedtrener Hallvard Solem hallvard@interiorfoto.no 976 63 687
SENIOR – Trener Sander Flytør aleksander10@hotmail.com 932 52 678
SENIOR/G16 – Spillerutvikler Sten Boie Hellstrøm sten.boie.hellstrom@ou.trondheim.kommune.no 410 79 106
SENIOR/G16 – Keepertrener Egil Mærk eg-mae@outlook.com 922 67 219
SENIOR – Lagleder Stig Bjørnsvik stig@jaxal.se 922 16 886
SENIOR – Oppmann Halvar Sæther 901 45 572