Om fotballgruppa

Vanvik IL Fotballavdelingen har aktive lag i de fleste aldersklasser fra barnehagealder til godt voksne. Dette innebærer alle lag til og med J/G11, samt senior herrer. Vi samarbeider tett med Stadsbygd IL og Rissa IL, hvor Stadsbygd har ansvar for aktiviteten på jentesiden fra 12 år og oppover. På guttesiden stiller Vanvik felles G12 lag med Stadsbygd. På G14, G16 og G19 stiller vi felles lag med Rissa og Stadsbygd. Klubb som er nevnt først i navnet, administrerer laget. Fotballavdelingen arrangerer hvert år Vanvikan Indoor, en innendørs turnering for ulike aldersgrupper på kunstgressdekke i Vanvikanhallen, samt at seniorlaget arrangerer egne venneturneringer i Vanvikanhallen i forbindelse med jul og påske. Grunnet korona, har dette vært begrenset den siste tiden, og nok også frem til sommeren.

Fotballstyret 2021

FUNKSJON NAVN E-POST TELEFON
Leder Rainer Storheil leder@vanvikfotball.no 404 03 347
Sportslig Leder Jørn Ove Rønning jornover@gmail.com 980 03 966
Kasserer Rune Kasseth rune.kasseth@gmail.com 920 55 847
Arrangementsansvarlig Elisabeth Balstad elisabethkbalstad@gmail.com 477 11 646
Kursansvarlig Malin Lyng malin@lyng.no 400 06 002
Ansvarlig barnefotball Nils Arild Harøy nils.arild.haroy@gmail.com 452 04 337

Trenere & lagledere 2021

FUNKSJON NAVN E-POST TELEFON
G07 – Trener Nils Arild Harøy nils.arild.haroy@gmail.com 452 04 337
J07 – Kontakperson Nils Arild Harøy nils.arild.haroy@gmail.com 452 04 337
G09 – Trener Rune Kasseth rune.kasseth@gmail.com 920 55 847
G09 – Trener Henrik Jønvik henrik@systemrevisjon.no 981 11 952
J09 – Trener Marie Bustad Flytør marie_kvbu@hotmail.com 926 82 608
J09 – Trener Anders Moksnes anders.moksnes@statkraft.com 917 99 226
G11 – Trener Egil Mærk eg-mae@outlook.com 922 67 219
G11 – Trener Torgeir Sæther torgeir.saether@gmail.com 908 73 970
G11 – Trener Thomas Lundahl Pryts thomaslundahlprytz@gmail.com 405 51 759
J11 – Trener Rune Kasseth rune.kasseth@gmail.com 920 55 847
J11 – Trener Remi Lyshaug remi.lyshaug@hotmail.com 996 90 483
Vanvik/Stadsbygd G12 – Trener Einar Buaune einar.buaune@smn.no 958 52 946
Vanvik/Stadsbygd G12 – Trener Frode Saghaug frodesaghaug@yahoo.com 400 06 011
Vanvik/Stadsbygd G12 – Lagleder Linda Tømmerdal Roten linda.tommerdal@ntnu.no 415 29 217
Stadsbygd J13 – Trener Stig Bjørnar Mandal sbmandal5@hotmail.com 951 51 687
Stadsbygd J14 – Trener Lars Erling Neergård lars.erling.neergaard@fosenskole.no 979 68 697
Rissa/Stadsbygd/Vanvik G14 – Kontaktperson VIL Kurt Myrabakk kurt.myrabakk@gmail.com 918 51 451
Stadsbygd/Rissa/Vanvik G16 – Kontaktperson VIL Ørjan Dahl orjandahl@gmail.com 414 78 709
Vanvik/Stadsbygd/Rissa G19 – Hovedtrener Jørn Ove Rønning jornover@gmail.com 980 03 966
Vanvik/Stadsbygd/Rissa G19 – Trener Per Kristian Johansen
Vanvik/Stadsbygd/Rissa G19 – Lagleder Arne Langmo arne@stadsbygd.no 900 26 004
SENIOR – Hovedtrener Sander Flytør aleksander10@hotmail.com 932 52 678
SENIOR – Assistenttrener Martin Buaune Fjeldvær martinfjeldvaer@gmail.com 932 96 461
SENIOR – Assistenttrener Cato Andre Maradona Mørner catomaradona@gmail.com 919 98 989
SENIOR – Keepertrener Egil Mærk eg-mae@outlook.com 922 67 219
SENIOR – Lagleder Stig Bjørnsvik stig@bjornsvik.no 922 16 886
SENIOR – Oppmann Halvar Sæther 901 45 572