Om fotballgruppa

Vanvik IL Fotballavdelingen har aktive lag i de fleste aldersklasser fra knøtt til senior. Vi samarbeider tett med Stadsbygd IL, hvor Stadsbygd har ansvar for aktiviteten på jentesiden fra 12 år og oppover, mens Vanvik har ansvar for aktiviteten på guttesiden fra 16 år og oppover.

Fotballavdelingen arrangerer hvert år Vanvikan Indoor, en innendørs turnering for ulike aldersgrupper på kunstgressdekke i Vanvikanhallen, samt at seniorlaget arrangerer egne venneturneringer i Vanvikanhallen i forbindelse med jul og påske.

Fotballstyret 2020

FUNKSJON NAVN E-POST TELEFON
Leder Rainer Storheil leder@vanvikfotball.no 404 03 347
Sportslig Leder Jørn Ove Rønning jornover@gmail.com 980 03 966
Kasserer Rune Kasseth rune.kasseth@gmail.com 920 55 847
Arrangementsansvarlig Elisabeth Balstad elisabethkbalstad@gmail.com 477 11 646
Arrangementsansvarlig Elin Saurstrø elin.saurstro@live.no 454 29 011
Ansvarlig barnefotball Nils Arild Harøy nils.arild.haroy@gmail.com 452 04 337

 

Trenere & lagledere 2020

FUNKSJON NAVN E-POST TELEFON
G08 – Trener Rune Kasseth rune.kasseth@gmail.com 920 55 847
G08 – Trener Henrik Jønvik henrik@systemrevisjon.no 981 11 952
J08 – Trener Kamilla Fjeldvær Waterloo kamilla.fjeldvar@gmail.com 482 46 301
J08 – Trener Marie Bustad Flytør Marie_kvbu@hotmail.com 926 82 608
G10 – Trener Torgeir Sæther torgeir.saether@gmail.com 908 73 970
G10 – Trener Egil Mærk eg-mae@outlook.com 922 67 219
G10 – Trener Thomas Lundahl Prytz thomaslundahlprytz@gmail.com 405 51 759
J10 – Trener Torunn Fenstad torunn.fenstad@gmail.com 994 66 563
J10 – Trener
G12 – Trener Einar Buaune einar.buaune@smn.no 958 52 946
G12 – Trener Roger Trøen roger.troen@hotmail.no 971 20 001
G12 – Trener John Inge Fjellvikås jif@powel.no 481 64 529
G12 – Lagleder Linda Tømmerdal Roten linda.tommerdal@ntnu.no 415 29 217
Stadsbygd J12 Christian Johannessen Chrij3@online.no 481 77 975
Stadsbygd J13 Lars Erling Neergård lars.erling.neergaard@fosenskole.no 979 68 697
Stadsbygd/Vanvik G14 – Hovedtrener Ørjan Dahl orjandahl@gmail.com 414 78 709
Stadsbygd/Vanvik G14 – Trener Bjørn Erik Vangen mesterkokk1@hotmail.com 917 50 098
Stadsbygd/Vanvik G14 – Trener/Lagleder Carl Henrik Hønsvik kalle.hoensvik@hotmail.com 450 31 333
Vanvik/Stadsbygd G16 – Hovedtrener Stig Bjørnar Mandal sbmandal5@hotmail.com 951 51 687
Vanvik/Stadsbygd G16 – Trener Roar Dybvik roar.dypvik@vegvesen.no 900 21 268
Vanvik/Stadsbygd G16 – Trener Pål Vidar Hagen pl.hagen@yahoo.no 415 35 777
Vanvik/Stadsbygd G16 – Keepertrener Frank Kasseth
Vanvik/Stadsbygd G16 – Lagleder Arne Langmo Arne@stadsbygd.no 900 26 004
Vanvik/Stadsbygd G16 – Lagleder Heidi Irene Kjeldsli Ersøybakk heidikjeldsli@hotmail.com 952 87 918
SENIOR – Hovedtrener Sander Flytør aleksander10@hotmail.com 932 52 678
SENIOR – Assistenttrener Martin Buaune Fjeldvær martinfjeldvaer@gmail.com 932 96 461
SENIOR – Assistenttrener Cato Andre Maradona Mørner catomaradona@gmail.com 919 98 989
SENIOR 6 div – Trener Jørn Ove Rønning jornover@gmail.com 980 03 966
SENIOR – Keepertrener Egil Mærk eg-mae@outlook.com 922 67 219
SENIOR – Lagleder Stig Bjørnsvik stig@bjornsvik.no 922 16 886
SENIOR – Oppmann Halvar Sæther 901 45 572