Vanvikan Indoor – Jenter & gutter 14-17

Første helgen i mars arrangeres Vanvikan Indoor for gutter og jenter 14-17 år. I 2021 arrangeres klassene G14 og G16 lørdag 6. mars. Klassene J14, J15 og J17 arrangeres søndag 7. mars.

Kort om Vanvikan Indoor

  • Five-a-side på 20 x 40 meter spilleflater med kunstgressdekke.
  • Det benyttes 7’er mål i størrelsen 5 x 2 meter.
  • Spilletid: 1 x 17 minutter per. kamp.
  • Kompakt arrangement der alle kamper spilles på samme dag.
  • 16 lag per klasse og minimum 3 kamper for alle lag.
  • Sluttspill med finale og bronsefinale.
  • 1200 kr per lag.
  • Premiering av lag 1-4.
  • Vanvikanhallen ligger ved Vanvikan skole, ca 1 times reise fra Trondheim inkludert 25 min. ferge. Hallen vil være godt merket fra hovedveien i turneringshelgen.

Påmelding

Reglement

Vanvikan Indoor spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler med unntak av de endringer som fremgår av dette turneringsreglementet. Lagledere og trenere plikter å sette seg inn i turneringsreglementet. Spørsmål om turneringsreglementet sendes til vanvikanindoor@vanvikil.no.

1. Spilletid – kampstart – spillere

1.1. Alle kamper er på 1 x 17 min. i både innledende puljespill og sluttspill.

1.2 Lagene skal møte i hallen senest 30 min. før kampstart. Lagleder skal informere sekretariatet at de er kommet og godkjenne lagliste før første kamp! Spillere kan ikke påføres listen etter at lagets første kamp er påbegynt! Lagliste skal sendes inn senest dagen før.

1.3 Det kan være maksimum 5 spillere fra hvert lag medregnet målvakten på banen samtidig. Alle spillere som benyttes i Vanvikan Indoor, må være spilleberettiget i henhold til NFF’s reglement.

1.4 Det er ingen begrensninger i antall bytter og spillere kan byttes ut og inn hele kampen. Innbytte kan skje når som helst under spillets gang. Unntak for målvakter, som kun kan skiftes ved stopp i spillet. Innbytte må foregå fra innbyttersonen. Ny spiller kan ikke komme inn før den skal skal erstattes har passert sidelinjen i innbyttersonen. Innbyttersonen er området foran eget lags benk.

1.5 Ved draktlikhet, skal bortelaget (laget som står oppført sist i kampoppsettet) benytte markeringsvester. Arrangøren stiller med vester

1.6 Kampen settes i gang i henhold til programmet. Laget som står først i kampoppsettet tar avspark. Lag som ikke stiller til avtalt tidspunkt taper kampen. Resultatet blir satt til 3 – 0. Etter kampslutt skal spillere og ledere forlate banen og benken umiddelbart.

1.7 Det skal benyttes rene fotballsko tilpasset kunstgress. Det er ikke tillatt med skruknott.

1.8 Det kan benyttes en overårig under turneringen per lag.

2. Spillesystem

2.1 Innledende kamper spilles som enkel serie. Serien avgjøres etter følgende rekkefølge: 1) Poeng, 2) målforskjell, 3) flest scorede mål, 4) innbyrdes oppgjør, 5) straffespark. På generell basis går lag 1 og 2 i hver pulje videre til sluttspill, men avvik kan forekomme avhengig av endelig gruppeoppsett.

2.2 Alle kampene i sluttspillet går etter utslagsmetoden. Hvis det er uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres resultat etter følgende rekkefølge:
a. lag med færrest røde kort i løpet av kampen,
b. lag med færrest gule kort i løpet av kampen (2 gule til samme spiller teller som ett rødt – jf.punkt b)
c. straffespark.

Finale:

Ved uavgjort resultat etter ordinær spilletid i finalen, avgjøres resultat etter straffespark konkurranse med 3 spillere fra hvert lag, deretter en av gangen inntil vinner er kåret. Bare de som er på banen ved kampslutt kan ta straffespark. Samme spiller kan ikke skyte to ganger med mindre alle lagets spillere har tatt straffespark.

3. Protester

Eventuelle protester skal meldes muntlig umiddelbart etter kampslutt til sekretariatet og skriftlig protest må leveres til sekretariatet innen 10 minutter etter kampslutt! NB! I sluttspill er fristen for innlevering av skriftlig protest 5 minutter etter kampslutt. Eget skjema fås ved henvendelse til sekretariatet. Protestgebyr på kr 500,- betales når skriftlig protest leveres. Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge. Protesten vil bli avgjort av en jury som oppnevnes av turneringsledelsen. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.

4. Spillebaner, mål og ball

4.1. Turneringen arrangeres i Vanvikanhallen som har innendørs kunstgressdekke. Spilleflatene er 40×20 meter. Straffesparkfeltet er 6 meter ut fra mållinjen.

4.2. Det benyttes mål i størrelsen 5 x 2 meter.

4.3. Det benyttes 4’er ball i klassene J14/15 og G14 og 5’er ball i klassene J17 og G16.

4.4. Dersom ballen treffer taket i hallen, skal det dømmes innspark til motstanderlaget. Innsparket tas fra sidelinjen rett under der ballen treffer.

5. Øvrige særbestemmelser

5.1. Innkast erstattes med innspark. Det kan ikke gjøres mål direkte fra innspark.
a. Spillerne som skal ta innsparket må ha standbenet på eller utenfor sidelinja.
b. Ballen skal ligge i ro på linjen
c. Motspillerne må være minst 5 meter fra ballen
d. Er ikke innsparket tatt etter 4 sekunder, overtar motstanderen ballen.
e. Berører den som tok innsparket ballen igjen før den er blitt berørt av en annen spiller, skal
det dømmes indirekte frispark. Skjer forseelsen innenfor straffesparkfeltet, skal det
indirekte frisparket tas fra nærmeste punkt på 6 meterslinjen.

5.2. Målspark erstattes av målkast.
a. Målvakten må stå innenfor eget straffesparkfelt.
b. Må sette ballen i spill innen 4 sekunder. Ballen er i spill når den har passert 6 meterslinjen.
c. Kaster keeper i mål ved målspark, skal det dømmes målkast til forsvarende lag.

5.3. Gule og røde kort. Etter to gule kort, sones en kamps karantene.

Ved utvisning må spillerens lag spille med en spiller mindre i 3 minutter før en annen spiller kan komme inn. Den utviste spilleren kan ikke komme inn i samme kamp og må automatisk stå over neste kamp. Ved svært grove forseelser kan juryen ilegge spilleren flere kampers karantene. Fotballkretsen blir varslet ved utvisninger.

5.4. Kampen er ferdig ved signalstart.

6. Fair Play

Vi ønsker å ha et stort fokus på Fair Play gjennom hele turneringen og oppfordrer alle til å bidra til en positiv fotballturnering og god stemning under hele arrangementet!

Resultater - tidligere vinnere

 

Jenter 14

ÅR VINNER 2. PLASS 3. PLASS 4. PLASS
2012 Malvik 2 Nardo 1 Nardo 2 Gimse/Melhus 2
2014 Oppdal 2 Oppdal 1
2015
2016
2017 Stadsbygd 1 Trygg/Lade Stadsbygd 2 Skaun 2
2018 Klæbu FK Fosen J13 Åfjord 1 Åfjord 2

 

Jenter 15

ÅR VINNER 2. PLASS 3. PLASS 4. PLASS
2017 Freidig 2 Malvik 2 Freidig 1 Skjelstadmark 2
2018 FK Fosen Buvik 2 Åfjord 1 Melhus 2

 

 Jenter 16

ÅR VINNER 2. PLASS 3. PLASS 4. PLASS
2012 Verdal Malvik Stadsbygd Byneset
2014 Ranheim 3
2015

 

 Jenter 17

ÅR VINNER 2. PLASS 3. PLASS 4. PLASS
2017 Trygg/Lade 1 Stadsbygd/Rissa 1 Oppdal Støren
2018 Tiller Klæbu 1 Klæbu 2 Malvik

 

Gutter 14

ÅR VINNER 2. PLASS 3. PLASS 4. PLASS
2012 Verdal 1 Trygg/Lade 1 Ranheim 1 Verdal 2
2014 Byåsen 1
2015
2016 Astor Kattem 1 Kattem 4 Ranheim 3
2017 Buvik 2 Buvik 1 Vestbyen 2 Heimdal 1
2018 FK Fosen 1 Trygg/Lade 1 Leksvik Klæbu 2

 

Gutter 16

ÅR VINNER 2. PLASS 3. PLASS 4. PLASS
2012 Levanger 2 Levanger 1 Rissa 1 Rennebu 2
2014 Nidelv 1
2015
2016 Orkanger Stadsbygd/Vanvik 2 Stadsbygd/Vanvik 1 Freidig
2017 FK Fosen Buvik 1 Vanvik 2 Åfjord 2
2018 FK Fosen Buvik 2 Åfjord 1 Melhus 2