Fotball
Vanvik IL - Fotballavdelingen

Vanvik IL Fotballavdelingen har aktive lag i de fleste aldersklasser fra barnehagealder til godt voksne. Dette innebærer alle lag til og med J/G11, samt senior herrer. Vi samarbeider tett med Stadsbygd IL og Rissa IL, hvor Stadsbygd har ansvar for aktiviteten på jentesiden fra 12 år og oppover. På guttesiden stiller Vanvik felles G12 lag med Stadsbygd. På G14, G16 og G19 stiller vi felles lag med Rissa og Stadsbygd. Klubb som er nevnt først i navnet, administrerer laget. Fotballavdelingen arrangerer hvert år Vanvikan Indoor, en innendørs turnering for ulike aldersgrupper på kunstgressdekke i Vanvikanhallen, samt at seniorlaget arrangerer egne venneturneringer i Vanvikanhallen i forbindelse med jul og påske. Grunnet korona, har dette vært begrenset den siste tiden, og nok også frem til sommeren.

Vanviksangen

Alle klubber med respekt for seg selv bør ha sin egen klubblåt og sommeren 2012 fikk Vanvik IL endelig sin egen kjenningsmelodi. Sangen “Vanvik, det e laget mett” er komponert og fremført av den eminente duoen Petter Rasmus og Børge Rømma. Låta ble presentert i forbindelse med åpningen av Vanvikanhallen og har siden den gang klistret seg på hjernen til de fleste fosninger og festet seg til hjerterota på bygdas innbyggere. Idrettslaget retter en stor takk til Rasmus og Rømma for arbeidet med låten og til Lars Lien ved Larsville studios i Stuggudalen for innspillingen.

Styret - fotball
Rainer Storheil (Leder) 404 03 347
leder@vanvikfotball.no
Jørn Ove Rønning (Sportslig leder) 980 03 966
jornover@gmail.com
Rune Kasseth (Kasserer) 920 55 847
rune.kasseth@gmail.com
Elisabeth Balstad (Arr. ansvarlig) 477 11 646
elisabethkbalstad@gmail.com
Malin Lyng (Kursansvarlig) 400 06 002
malin@lyng.no
Nils Arild Harøy (Ans. barnefotball) 452 04 337
nils.arild.haroy@gmail.com
Trenere & lagledere
Funksjon Navn E-post Telefon
G07 – Trener Nils Arild Harøy nils.arild.haroy@gmail.com 452 04 337
G07 – Trener Stig Emil Johansen stigemil@hotmail.com 957 77 195
J07 – Trener Maria Hegerberg skruvi91@hotmail.com 478 26 879
J07 – Trener Anne-Lise Langmo anne_lise_langmo@hotmail.com 454 28 742
G09 – Trener Rune Kasseth rune.kasseth@gmail.com 920 55 847
G09 – Trener Henrik Jønvik henrik@systemrevisjon.no 981 11 952
J09 – Trener Marie Bustad Flytør marie_kvbu@hotmail.com 926 82 608
J09 – Trener Anders Moksnes anders.moksnes@statkraft.com 917 99 226
J09 – Trener Gabriel Waterloo Solheim gabrielwaterloo@hotmail.com 920 55 659
G11 – Trener Egil Mærk eg-mae@outlook.com 922 67 219
G11 – Trener Torgeir Sæther torgeir.saether@gmail.com 908 73 970
G11 – Trener Thomas Lundahl Pryts thomaslundahlprytz@gmail.com 405 51 759
J11 – Trener Rune Kasseth rune.kasseth@gmail.com 920 55 847
J11 – Trener Remi Lyshaug remi.lyshaug@hotmail.com 996 90 483
J11 – Trener Christian Johannessen chrij3@online.no 481 77 975
Vanvik/Stadsbygd G12 – Trener Einar Buaune einar.buaune@smn.no 958 52 946
Vanvik/Stadsbygd G12 – Trener Frode Saghaug frodesaghaug@yahoo.com 400 06 011
Vanvik/Stadsbygd G12 – Lagleder Linda Tømmerdal Roten linda.tommerdal@ntnu.no 415 29 217
Stadsbygd J13 – Trener Stig Bjørnar Mandal sbmandal5@hotmail.com 951 51 687
Stadsbygd J14 – Trener Lars Erling Neergård lars.erling.neergaard@fosenskole.no 979 68 697
Rissa/Stadsbygd/Vanvik G14 – Kontaktperson VIL Kurt Myrabakk kurt.myrabakk@gmail.com 918 51 451
Rissa/Stadsbygd/Vanvik G16 – Kontaktperson VIL Ørjan Dahl orjandahl@gmail.com 414 78 709
Rissa/Stadsbygd/Vanvik G19 – Hovedtrener Jørn Ove Rønning jornover@gmail.com 980 03 966
Rissa/Stadsbygd/Vanvik G19 – Trener Per Kristian Johansen nebb13214@gmail.com 916 66 271
Rissa/Stadsbygd/Vanvik G19 – Trener Jo Endre Tronsaune jtrons@broadpark.no 958 06 407
Rissa/Stadsbygd/Vanvik G19 – Lagleder Arne Langmo arne@stadsbygd.no 900 26 004
Senior – Hovedtrener Sander Flytør aleksander10@hotmail.com 932 52 678
Senior – Assistenttrener Martin Buaune Fjeldvær martinfjeldvaer@gmail.com 932 96 461
Senior – Assistenttrener Cato Andre Maradon Mørner catomaradona@gmail.com 919 98 989
Senior – Keepertrener Egil Mærk eg-mae@outlook.com 922 67 219
Senior – Lagleder Stig Bjørnsvik stig@bjornsvik.no 922 16 886
Senior – Oppmann Halvar Sæther 901 45 572

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart