Fotball
Vanvik IL - Fotballavdelingen

Vanvik IL Fotballavdelingen har aktive lag i de fleste aldersklasser fra barnehagealder til godt voksne. Dette innebærer alle lag til og med J/G11, samt senior herrer. Vi samarbeider tett med Stadsbygd IL og Rissa IL, hvor Stadsbygd har ansvar for aktiviteten på jentesiden fra 12 år og oppover. På guttesiden stiller Vanvik felles G12 og G13 lag med Stadsbygd. På G14 og G16 stiller vi felles lag med Rissa og Stadsbygd. Klubb som er nevnt først i navnet, administrerer laget. Fotballavdelingen arrangerer hvert år Vanvikan Indoor, en innendørs turnering for ulike aldersgrupper på kunstgressdekke i Vanvikanhallen, samt at seniorlaget arrangerer egne venneturneringer i Vanvikanhallen i forbindelse med jul og påske. Grunnet korona, har dette vært begrenset den siste tiden, og nok også frem til sommeren.

Vanviksangen

Alle klubber med respekt for seg selv bør ha sin egen klubblåt og sommeren 2012 fikk Vanvik IL endelig sin egen kjenningsmelodi. Sangen “Vanvik, det e laget mett” er komponert og fremført av den eminente duoen Petter Rasmus og Børge Rømma. Låta ble presentert i forbindelse med åpningen av Vanvikanhallen og har siden den gang klistret seg på hjernen til de fleste fosninger og festet seg til hjerterota på bygdas innbyggere. Idrettslaget retter en stor takk til Rasmus og Rømma for arbeidet med låten og til Lars Lien ved Larsville studios i Stuggudalen for innspillingen.

Styret - fotball
Rainer Storheil (Leder) 404 03 347
leder@vanvikfotball.no
Rune Kasseth (Kasserer) 920 55 847
rune.kasseth@gmail.com
Elisabeth Balstad (Arr. ansvarlig) 477 11 646
elisabethkbalstad@gmail.com
Malin Lyng (Kursansvarlig) 400 06 002
malin@lyng.no
Nils Arild Harøy (Ans. barnefotball) 452 04 337
nils.arild.haroy@gmail.com
Stian Falkfjell Rosvoldaune (Arr. ansvarlig senior) 452 62 318
stian.rosvoldaune@gmail.com
Trenere & lagledere
Funksjon Navn E-post Telefon
G07 – Trener Stig Emil Johansen stigemil@hotmail.com 957 77 195
J07 – Trener Anne-Lise Langmo anne_lise_langmo@hotmail.com 454 28 742
J07 – Trener Erik Sand sanderik@live.no 454 20 621
J07 – Trener Ingvild Oldervik Strand ingvild.o.strand@gmail.com 971 74 117
J07 – Trener Ida Mari Haugen idamarihaugen@gmail.com 905 01 966
J07 – Trener Emil Thomassen emil_thomassen@hotmail.com 482 84 735
G09 – Trener Nils Arild Harøy nils.arild.haroy@gmail.com 452 04 337
G09 – Trener Henrik Jønvik henrik@systemrevisjon.no 981 11 952
J09 – Trener Maria Hegerberg skruvi91@hotmail.com 478 26 879
J09 – Trener Cato Andre Maradon Mørner catomaradona@gmail.com 919 98 989
J09 – Trener Marie Bustad Flytør marie_kvbu@hotmail.com 926 82 608
J09 – Trener Gabriel Waterloo Solheim gabrielwaterloo@hotmail.com 920 55 659
G11 – Trener Rune Kasseth rune.kasseth@gmail.com 920 55 847
G11 – Trener Egil Mærk eg-mae@outlook.com 922 67 219
G11 – Trener Torgeir Sæther torgeir.saether@gmail.com 908 73 970
G11 – Trener Thomas Lundahl Pryts thomaslundahlprytz@gmail.com 405 51 759
J11 – Trener Anders Moksnes anders.moksnes@statkraft.com 917 99 226
J11 – Trener Remi Lyshaug remi.lyshaug@hotmail.com 996 90 483
J11 – Trener Christian Johannessen chrij3@online.no 481 77 975
Stadsbygd/Vanvik G12 – Trener Randi Kvitland Brødreskift randi_kvitland@hotmail.com 483 98 355
Stadsbygd/Vanvik G12 – Trener Rainer Storheil leder@vanvikfotball.no 404 03 347
Vanvik/Stadsbygd G13 – Trener Frode Saghaug frodesaghaug@yahoo.com 400 06 011
Vanvik/Stadsbygd G13 – Trener Kristian Ness Storsve jone@tbrt.no 467 91 923
Vanvik/Stadsbygd G13 – Trener Ronald Hellesvik ronald.hellesvik@hotmail.com 924 42 126
Vanvik/Stadsbygd G13 – Lagleder Linda Tømmerdal Roten linda.tommerdal@ntnu.no 415 29 217
Stadsbygd J13 – Trener Rune Kasseth rune.kasseth@gmail.com 920 55 847
Rissa/Stadsbygd/Vanvik G14 – Trener TBA
Stadsbygd J14 – Trener Stig Bjørnar Mandal sbmandal5@hotmail.com 951 51 678
Vanvik/Rissa/Stadsbygd G16 – Trener Ørjan Dahl orjandahl@gmail.com 414 78 709
Vanvik/Rissa/Stadsbygd G16 – Trener Carl Henrik Hønsvik kalle.hoensvik@hotmail.com 450 31 333
Vanvik/Rissa/Stadsbygd G16 – Lagleder Sigbjørn Oldren sigbjorn@oldren.no 918 58 460
Senior – Hovedtrener Sander Flytør aleksander10@hotmail.com 932 52 678
Senior – Assistenttrener Martin Buaune Fjeldvær martinfjeldvaer@gmail.com 932 96 461
Senior – Keepertrener Egil Mærk eg-mae@outlook.com 922 67 219
Senior – Lagleder Stig Bjørnsvik stig@bjornsvik.no 922 16 886
Senior – Oppmann Halvar Sæther 901 45 572

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart