Turlag
Vanvik IL - Turlag

Etter innspill fra medlemmer og en større aktivitet på turer i skog og fjell, ønsker idrettslaget å kunne ha flere aktiviteter og ressurser innenfor dette. Vanvik IL Turlag er opprettet som en egen avdeling i idrettslaget, med formål å fremme aktivitet, utvide turmulighetene og vedlikeholde dagens turstier. Turlaget skal bidra for at idrettslagets medlemmer, beboere i Vanvikan og Indre Fosen får lagt til rette for å vedlikeholde og bedre folkehelsa.

Styret - turlag
Ronny Hammernes (Leder) 400 06 091
ronnyhammernes@gmail.com
Øystein Wanvik (Styremedlem) 406 08 192
Tore Roten (Styremedlem) 400 06 034
May Hilde Skarsaunet (Styremedlem) 906 85 757
Trude Dahl (Styremedlem) 917 44 795

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart