NYHETER & INFORMASJON

Oppstart av fotballtreninger

Da har vi endelig gleden av å annonsere at vi har fått godkjennelse til å starte opp fotballtreninger for alle lag. Dette vil kunne skje fra uke 21 av, og nøyaktig tid og sted for hvert enkelt lag vil bli kommunisert via lagenes facebook grupper.

Fotballstyret har laget et informasjonsbrev til klubbens medlemmer som alle bør lese. Brevet finner dere ved å trykke på linken under:

Vanvik IL fotball – informasjonsbrev til klubbens medlemmer

 

 

I tillegg til brevet, er det utarbeidet forskjellige dokumenter for bruk og veiledning i en slik spesiell situasjon. Disse vil ligge lett tilgjengelig på hjemmesiden og på klubbens Facebook side.

Vanvik IL fotball – retningslinjer for trening under koronaperioden – Må leses og godkjennes av hver enkelt før oppsart, samt vil henge på anleggene.

Plakat – koronavettregler – Vil henge på anleggene.

Treningstider – Oversikt over hvilke lag som trener når.

Vanvik IL – sjekkliste før, under og etter trening – Sjekkliste for trenere, lagledere, verter mm.

Trening i barne- og ungdomsfotballen i koronaperioden – Tips til øvelser og gjennomføring av trening fra NFF

NFF – Fotballens koronahåndbok – NFF har samlet all relevant informasjon for fotballen ifm korona. Dette ligger til grunn for Vanvik IL sine egne regler og retningslinjer, samt også kretsens veileder under.

NFF Trøndelags veileder for fotballaktivitet under koronaperioden – Trøndelag fotballkrets har laget en egen veileder. Denne ligger til grunn for Vanvik IL sine egne regler og retningslinjer.

Kommentar