Årsmøte i idrettslaget 21. mars
Posted in Nyheter

Årsmøte i idrettslaget 21. mars

Årsmøtet for Vanvik IL holdes tirsdag 21. mars kl 20:00 i Vanvikanhallen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet fra medlemmene må sendes styret v/ leder Christian Johannessen på e-post: chrij3@online.nosenest 14. mars.

SAKLISTE

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding og regnskap for 2016
  – Hovedlag
  – Fotball
  – Ski / Friidrett
  – Vanvikanhallen
 5. Eventuelle innkomne saker
 6. Fastsette medlemskontigent
 7. Budsjett 2017 for hovedlag og underavdelinger
 8. Valg
  – Styre
  – Revisor
  – Valgkomite

Velkommen!

Styret Vanvik Idrettslag

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart