Fotballavdelingen tildelt midler
Posted in Nyheter

Fotballavdelingen tildelt midler

Fotballavdelingen har den siste tiden mottatt ekstra midler.

Fra NFF Trøndelag har vi mottatt 5000kr som øremerkes jenteløft. Det pågår et samarbeid mellom klubbene i Indre Fosen, der man skal arrangerer samlinger for J08 og J10 på tvers av klubbene. J08 har hatt en trening med over 30 jenter, og skal nå snart ha en ny. J10 satser på to samlinger før jul, og dette er under planlegging. Dette gjøres for å skape et miljø blant jentene, slik at de står lengre i fotballen. I tillegg ser vi at de som velger å stå i fotballen, vil ende opp på samme lag som de andre før eller siden. Klubbene ønsker å øke rekrutteringen og redusere frafallet og vi håper dette vil bidra til nettopp dette.

Vanvik IL fotballavdelingen takker NFF Trøndelag for midlene som vil gå til å dekke baneleie og enkel bevertning!

Fotballavdelingen var også så heldige å bli trukket ut til å motta 10 000kr fra NTE ifm NTE laget mitt. Pengene vil bli øremerket til Selbu helg i februar. Vanvik og samarbeidsklubben Stadsbygd, arrangerte i 2018 en felles tur til Selbu for alle aldersbestemte lag fra 12 og oppover. Som i saken over, så vil mange ende opp på samme lag etterhvert, så dette er et kjempefint tiltak for at spillere, foreldre, trenere, lagledere osv blir kjent og gjør ovegangen forhåpentligvis litt lettere og tryggere. Det trenes i hallen i Selbu, men det er også lagt stor vekt på det sosiale og det er et flott opplegg tilrettelagt for klubbene. Suksessen med turen var så stor, at Selbuhallen ble booket for 2019 rett etter hjemkomst i år.

Vanvik IL fotballavdelingen takker NTE for midlene som vil redusere egenandelen til deltakere i Selbu 2019!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart