Årsmøte i Vanvik IL – 2020
Posted in Nyheter

Årsmøte i Vanvik IL – 2020

Torsdag 19. mars 2020 i Vanvikanhallen (møterom) kl 20.00 – 21:00

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.
 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å signere protokoll.
 4. Behandle Årsmelding for Hovedlag, Fotball, Håndball, Ski / Friidrett og Vanvikanhallen.
 5. Behandle regnskap i revidert stand for Hovedlag, Fotball, Håndball, Ski / Friidrett og Vanvikanhallen.
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Vedta budsjett for Hovedlag, Fotball, Håndball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen.
 9. Behandle idrettlagets organisasjonsplan
 10.  Foreta valg for
  • Hovedlag, Fotball, Håndball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen, herunder leder og styremedlemmer.
  • 2 revisorer
  • Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilknyttet.
  • Valgkomité for neste årsmøte.
 11.  Vedta ny lovnorm for Idrettslaget

Innkomne saker MÅ være kommet inn senest innen den 16. mars 2020 på e-post havard.fjeldvar@gmail.com eller levert til Håvard Fjeldvær.

Velkommen

for styret i Vanvik I.L.

Håvard Fjeldvær

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart