Årsmøte 26. mars
Posted in Nyheter

Årsmøte 26. mars

Årsmøte i Vanvik IL, torsdag 25. mars 2021 i Vanvikanhallen (møterom) kl. 19.00.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.
 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å signere protokoll.
 4. Behandle Årsmelding for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski / Friidrett og Vanvikanhallen.
 5. Behandle regnskap i revidert stand for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski / Friidrett og Vanvikanhallen.
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent 2021
 8. Vedta budsjett for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta valg for
  1. Hovedlag, Fotball, Handball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen, herunder leder og styremedlemmer.
  2. 2 revisorer
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er
  4. Valgkomite

Innkomne saker MÅ være kommet inn senest innen den 18. mars på e-post til: post@vanvikil.no eller leveres til Håvard Fjeldvær.

Hvis noen vil delta i årsmøte via TEAMS/Skype, send e-post til post@vanvikil.no innen 23. mars.

Velkommen

for styret i Vanvik I.L.

Håvard Fjeldvær

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart