Håvard Fjeldvær

Årsmøte 15. mars 2022

Årsmøte i Vanvik IL, tirsdag 15. mars 2022 i Vanvikanhallem (møterom) kl. 19.00.

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.
 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å signere protokoll.
 4. Behandle Årsmelding for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski / Friidrett og
  Vanvikanhallen.
 5. Behandle regnskap i revidert stand for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski /
  Friidrett og Vanvikanhallen.
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Vedta budsjett for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski/Friidrett og
  Vanvikanhallen.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta valg for
  a. Hovedlag, Fotball, Handball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen,
  herunder leder og styremedlemmer.
  b. 2 revisorer
  c. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er
  tilknyttet.
  d. Valgkomite for neste årsmøte.

Innkomne saker MÅ være kommet inn senest innen den 8. mars på e-post til:
post@vanvikil.no eller leveres til Håvard Fjeldvær.

Velkommen

for styret i Vanvik I.L.

Håvard Fjeldvær

Årsmøte 26. mars

Årsmøte i Vanvik IL, torsdag 25. mars 2021 i Vanvikanhallen (møterom) kl. 19.00.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.
 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å signere protokoll.
 4. Behandle Årsmelding for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski / Friidrett og Vanvikanhallen.
 5. Behandle regnskap i revidert stand for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski / Friidrett og Vanvikanhallen.
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent 2021
 8. Vedta budsjett for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta valg for
  1. Hovedlag, Fotball, Handball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen, herunder leder og styremedlemmer.
  2. 2 revisorer
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er
  4. Valgkomite

Innkomne saker MÅ være kommet inn senest innen den 18. mars på e-post til: post@vanvikil.no eller leveres til Håvard Fjeldvær.

Hvis noen vil delta i årsmøte via TEAMS/Skype, send e-post til post@vanvikil.no innen 23. mars.

Velkommen

for styret i Vanvik I.L.

Håvard Fjeldvær

Nytt medlemsregister i Vanvik I.L.

NYTT MEDLEMSREGISTER I VANVIK IDRETTSLAG

Klubben er i gang med å endre medlemsregister fra Medlemsnett til Club Spond.
Alle idrettslag er nå pålagt å bruke et system som har godkjent integrasjonsavtale med Norges Idrettsforbund.
I forbindelse med dette vil det komme en e-post/SMS fra NIF hvor man blir bedt om at personlige opplysninger må bekreftes.
Det er svært viktig at dette blir gjort for at man skal bli registrert som godkjent medlem hos Vanvik IL.

Meldinger, betalinger etc sendes nå på Spond.

Dere får det enten i Spondappen eller på mail.

Husk det er viktig for Vanvik I.L. at også «passive» medlemmer har medlemskap, det gir oss økt støtte. 

Er det noen spørsmål, ta kontakt på regnskap@vanvikil.no.

Tur-orientering 2020

Tur-orientering 2020

6 poster er plassert ut i Vanvikanområdet i år også. I år er det en vri i forhold til COVID 19, post 1-5 er tegnet på kartet, post 6 finner man frem til ved rebus på de 5 første postene.

Postene vil være utplassert i perioden 5. juli – 15. september.

Samle familie eller venner og få til en trimtur, og samtidig gi en støtte til idrettslaget.

Fine premier blir trukket ut blant deltagere.

Kart selges hos Vanvikan Bensinstasjon.

 

Enkeltperson Kr. 100,- og familie Kr. 200,-.

Årsmøte Vanvik Idrettslag -26 mai

Årsmøte i Vanvik IL

 

Tirsdag 26. mai 2020

i Vanvikanhallen (møterom) kl. 20.00 – 21:00

 

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.
 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å signere protokoll.
 4. Behandle Årsmelding for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski / Friidrett og Vanvikanhallen.
 5. Behandle regnskap i revidert stand for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski / Friidrett og Vanvikanhallen.
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Vedta budsjett for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta valg for
  1. Hovedlag, Fotball, Handball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen, herunder leder og styremedlemmer.
  2. 2 revisorer
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er

tilknyttet.

 1. Valgkomite for neste årsmøte.
 1. Vedta ny lovnorm for Idrettslaget

 

Innkomne saker MÅ være kommet inn senest innen den 20. mai på e-post til: post@vanvikil.no eller leveres til Håvard Fjeldvær.

 

Hvis noen vil delta i årsmøte via TEAMS/Skype, send e-post til post@vanvikil.no.

 

Velkommen

 

for styret i Vanvik I.L.

Håvard Fjeldvær

«Vinnere» av Turorientering 2019

Da er årets tur-orientering avsluttet med ca. 50 deltakere, hvorav 32 som levert inn sine «klippekort» etter vel gjennomført.

Det er nå foretatt trekning av de innleverte kortene og vi har følgende vinnere;

Premie

Aase Nerland                         Årskort i Vanvikanhallen, verdi Kr. 1.900,-

Noa Emilian Balstad            Gavekort YX-Vanvikan, verdi Kr. 800-,

 

Vi gratulerer vinnerne og ønsker alle velkommen tilbake neste år.

 

 

Vanvikan, den 7.10.2019

 

Vanvik Idrettslag

 

Ronny Hammernes                                                    Håvard Fjeldvær

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart