Årsmøte Vanvik Idrettslag -26 mai
Posted in Nyheter

Årsmøte Vanvik Idrettslag -26 mai

Årsmøte i Vanvik IL

 

Tirsdag 26. mai 2020

i Vanvikanhallen (møterom) kl. 20.00 – 21:00

 

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.
 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å signere protokoll.
 4. Behandle Årsmelding for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski / Friidrett og Vanvikanhallen.
 5. Behandle regnskap i revidert stand for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski / Friidrett og Vanvikanhallen.
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Vedta budsjett for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta valg for
  1. Hovedlag, Fotball, Handball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen, herunder leder og styremedlemmer.
  2. 2 revisorer
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er

tilknyttet.

 1. Valgkomite for neste årsmøte.
 1. Vedta ny lovnorm for Idrettslaget

 

Innkomne saker MÅ være kommet inn senest innen den 20. mai på e-post til: post@vanvikil.no eller leveres til Håvard Fjeldvær.

 

Hvis noen vil delta i årsmøte via TEAMS/Skype, send e-post til post@vanvikil.no.

 

Velkommen

 

for styret i Vanvik I.L.

Håvard Fjeldvær

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart