NYHETER & INFORMASJON

Årsmøte i Vanvik Idrettslag er UTSATT

Regjeringen og fagmyndighetenes krav om å unngå store forsamlinger og krav om én meters avstand mellom mennesker gjør det upraktisk å gjennomføre møter på en god måte, derfor er årsmøte i Vanvik Idrettslag utsatt inntil videre.

Kommentar