NYHETER & INFORMASJON

Oppgradert sti til Storhaugen med klopper

Klopper er lagt i de mest våte områdene i stien fra Ramdalen og opp til Storhaugen, ny sti rett ovenfor Ramdalen også som er skiltet.

Kommentar