Årsmøte Vanvik I.L. – 2019
Posted in Nyheter

Årsmøte Vanvik I.L. – 2019

Tirsdag 26. mars 2019 i Vanvikanhallen (møterom) kl. 20.00 – 21:00

Sakliste:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.
 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å signere protokoll.
 4. Behandle Årsmelding for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski / Friidrett og Vanvikanhallen.
 5. Behandle regnskap i revidert stand for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski / Friidrett og Vanvikanhallen.
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Vedta budsjett for Hovedlag, Fotball, Handball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta valg for
  1. Hovedlag, Fotball, Handball, Ski/Friidrett og Vanvikanhallen, herunder leder og styremedlemmer.
  2. 2 revisorer
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilknyttet.
  4. Valgkomite for neste årsmøte.

 

Innkomne saker MÅ være kommet inn senest den 21. mars 2019 på e-post havard.fjeldvar@gmail.com eller levert til Håvard Fjeldvær.

 

Velkommen

 

for styret i Vanvik I.L.

 

Håvard Fjeldvær

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart